WARSZTATY SYSTEMY W WARSZAWIE DN. 22.01.2022 rok !

Prowadzą Instruktorzy Systema Mazovia-Poland / IAMAI/ Marek Talarek, Mariusz Fabijański, Paweł Marczykowski
więcej o nas: www.systemapoland.pl
Termin: 22.01.2022 (sobota) w godz. 9.00 – 12:30
Miejsce: Warszawa, ul. Namysłowska 1
Koszt: 150 zł
Wpłata zadatku 100 zł na konto: 03 1140 2004 0000 3102 4853 2011
Tytułem: „warsztaty V”

UWAGA !!!!

Ze względu na panującą sytuację ograniczona liczba miejsc. Konieczna rezerwacja i potwierdzenie przed wpłatą czy są jeszcze wolne miejsca. (SMS na tel. 739098871, e- mail: [email protected])
Informacje: Marek t.739098871Prosimy o udostępnianie… dziękujemy.

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19, informujemy, o następujących zasadach obwiązujących na naszych zajęciach:
1. Bezwzględny zakaz obecności osób z objawami chorobowymi (katar, kaszel, gorączka, objawy grypopodobne, gastryczne itp.).
2. Przestrzeganie zasad dotyczących liczby osób, dystansu i innych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
3. Nakaz dezynfekcji rąk, jako warunek wejścia na teren obiektu i uczestnictwa w zajęciach.
4. Wchodzący do obiektu powinien być w stroju do treningu oraz posiadać ochronę zakrywającą nos i usta; w szatni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby jednocześnie (o ile jest to możliwe). Ponadto, każdy uczestnik powinien posiać swój środek do dezynfekcji rąk.
5. Prowadzący zajęcia ma prawo do zakazania wstępu na zajęcia, usunięcia z zajęć, ograniczenia wykonywanych czynności, wskazania miejsca ich wykonywania i udzielania innych wskazówek, dotyczących bezpieczeństwa i zachowania na zajęciach. Uczestników obowiązuje bezdyskusyjne stosowanie się do poleceń prowadzącego zajęcia w tym zakresie.
6. Organizatorzy i prowadzący zajęcia nie odpowiadają za konsekwencje ewentualnych niezgodnych z prawdą oświadczeń osób obecnych na zajęciach.
7. Przebywanie na terenie obiektu i uczestnictwo w zajęciach są dobrowolne i odbywają się na własną odpowiedzialność uczestników.
Wejście na teren obiektu, lub inna forma obecności na zajęciach, jest wyrażeniem zgody i zobowiązaniem do przestrzegania powyższych zasad.