Zapraszamy na kolejne warsztaty systemy w 2021 r.
Prowadzący: instruktorzy Systema Mazovia/ IAMAI/ Systema Poland
Termin: 20.03. 2021r. (sobota) w godz. 9.00 – 13:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 258 przy ul. Namysłowska 1,
(wejście od Brechta)
Koszt: 130 zł

Wpłata zadatku 80 zł do 18.03.2021r. na konto numer:
03 1140 2004 0000 3102 4853 2011
Tytułem
: warsztat -03/2021

UWAGA !!!!
1. Ze względu na panującą sytuację konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna lub mailowa oraz potwierdzenie wpłatą zadatku rezerwującego miejsce do 18.03.2020 r. (potwierdzenie wysyłamy na e-mail [email protected]).
2. Prosimy o szybką reakcję oraz poważne podejście do tematu.
3. Osoby, które nie dokonają wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu.
4. KONTAKT: SMS na tel. 739098871, e- mail: [email protected]
Informacje: Marek, tel: 739 098 871 i Mariusz, tel.: 507 135 006

Zasady obwiązujących na naszych zajęciach:
1. Bezwzględny zakaz obecności osób z objawami chorobowymi (katar, kaszel, gorączka, objawy grypopodobne, gastryczne itp.).
2. Przestrzeganie zasad dotyczących liczby osób, dystansu i innych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
3. Nakaz dezynfekcji rąk, jako warunek wejścia na teren obiektu i uczestnictwa w zajęciach.
4. Wchodzący do obiektu powinien być w stroju do treningu oraz posiadać ochronę zakrywającą nos i usta; w szatni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby jednocześnie (o ile jest to możliwe). Ponadto, każdy uczestnik powinien posiać swój środek do dezynfekcji rąk.
5. Prowadzący zajęcia ma prawo do zakazania wstępu na zajęcia, usunięcia z zajęć, ograniczenia wykonywanych czynności, wskazania miejsca ich wykonywania i udzielania innych wskazówek, dotyczących bezpieczeństwa i zachowania na zajęciach. Uczestników obowiązuje bezdyskusyjne stosowanie się do poleceń prowadzącego zajęcia w tym zakresie.
6. Organizatorzy i prowadzący zajęcia nie odpowiadają za konsekwencje ewentualnych niezgodnych z prawdą oświadczeń osób obecnych na zajęciach.
7. Przebywanie na terenie obiektu i uczestnictwo w zajęciach są dobrowolne i odbywają się na własną odpowiedzialność uczestników.
Wejście na teren obiektu, lub inna forma obecności na zajęciach, jest wyrażeniem zgody i zobowiązaniem do przestrzegania powyższych zasad.
8. Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub przeniesienia wydarzenia.

Dziękujemy za zrozumienie i szybką reakcję na wydarzenie!


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.