Systema trafiła do Polski dzięki Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki i jej Mistrzowi, śp. Józefowi Brudnemu, który dostrzegł w niej możliwości potwierdzenia, dopełnienia i rozwoju stylu, który stworzył i rozwijał przez blisko 60 lat. Zorganizowane przez PASW pierwsze regularne szkolenia w Polsce rozpoczęli w 2006 roku instruktorzy Systemy z Czech: Andrej Karafa (wtedy 4 dan PASW) Jan Sedláček i David Sykora, działający z ramienia jednego z głównych instruktorów Sergieja Borściewa. Pod ich kierunkiem kształciła się grupa przyszłych instruktorów systemy w Polsce. Pierwsze kroki stawialiśmy w Pszczynie i w Warszawie: praca własna, uczestnictwo w spotkaniach szkoleniowych, wreszcie, od 2009 r., regularne treningi. Początkowo raz, potem dwa razy w tygodniu, w jednej, dwóch, trzech i wreszcie sześciu grupach, od Warszawy po okolice. Przez kilka lat działaliśmy wyłącznie w ramach formacji Systema Poland której jesteśmy założycielami i pomysłodawcami (zawdzięcza nam swój kształt organizacyjny i wizerunek), od 2015 r. działamy również pod regionalną nazwą – Systema Mazovia. Wspierało nas doświadczenie zapraszanych gości – uczestniczyliśmy na seminariach szkoleniowych z Sergiejem Borściewem, Andrejem Karafą, Davidem Sykorą, Walentinem Talanowem, Erykiem Sergiejewem, Dmitrijem Tihomirowem, Aleksiejem Sapronowem, Aleksandrem Klementenowiczem, Sergiejem Poluninem. Z czasem wykształciła się kilkudziesięcioosobowa grupa osób, stanowiących trzon organizacji Systema Mazovia. Kilku kolegów zdobyło szlify instruktorskie i rozpoczęło prowadzenie własnych zajęć. Wraz z rozwojem własnym, przyszedł czas na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. W okresie 8 lat zorganizowaliśmy kilkadziesiąt przedsięwzięć: kursów i warsztatów szkoleniowych, obozów i sesji z udziałem zaproszonych gości. Uznaniem cieszą się organizowane przez nas od 2012 r. Warszawskie Spotkania z Systemą – warsztaty, z których każdy stanowi odrębną tematycznie, niezależną całość, w sumie tworząc cykl 10 spotkań, poświęconych charakterystycznym elementom systemu. W 2018 r. trzech instruktorów Systema Mazovia zostało uhonorowanych członkostwem w międzynarodowej organizacji IAMAI (International Assotiation of Martial Arts Instructors). Wysoko cenimy sobie tę przynależność, którą traktujemy jako potwierdzenie uznania dla naszej pracy, celów i wartości, którymi się kierujemy. Dziś dysponujemy kilkuletnim doświadczeniem, opracowaną metodyką szkoleń, mamy sprecyzowane cele i ukierunkowaną drogę rozwoju – wiemy po co i dokąd podążamy. Współpracujemy z organizacjami uprawiającymi Systemę na terenie kraju i za granicą.

12121 udostępnienieLubię to!KomentarzUdostępnij

0 komentarzy