Szanowni Przyjaciele, sympatycy, obserwatorzy Systema Poland i Systema Mazovia. Wobec zbrodniczej, nieludzkiej inwazji Rosji na Ukrainę i wywołanych nią masowych ludzkich tragedii, nie możemy pozostać obojętni i czujemy się zobowiązani zająć stanowisko.

Podpatrujemy, analizujemy i wykorzystujemy w naszej pracy trenerskiej dorobek wielu sztuk i stylów walki, w tym rosyjskiej Systemy. Nie oznacza to wpływu, a tym bardziej promowania jakiegokolwiek obcego systemu wartości, poglądów politycznych, kontaktów, a nawet kultury obcego (zwłaszcza: wrogiego) państwa – jednoznacznie je odrzucamy (tak samo, jak wykorzystując elementy tai-chi w odniesieniu do Chin, czy krav-magi – Izraela).

Chcemy wyraźnie podkreślić (potwierdzić, kto ćwiczy z nami na co dzień), że w naszych działaniach, na treningach i w życiu osobistym, kierujemy się wartościami chrześcijańskimi, miłością do Ojczyzny i polskiej kultury oraz szacunkiem dla drugiego człowieka. Czynnie promujemy działania budujące więzi narodowe (np. cyklicznie organizowane przez nas sesje szkoleniowe, dla uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada).

W tym duchu jednoznacznie przyłączamy się do potępienia rosyjskiej (i białoruskiej) zbrodniczej agresji, oszukańczej polityki, kłamliwej narracji i wszystkich innych działań przeciwko ludziom. Nie pozostajemy obojętni na ludzką krzywdę, podejmujemy i deklarujemy podjęcie inicjatyw zarówno wsparcia potrzebujących, jak i umacniania naszych narodowych i kulturowych więzi i wartości.

O naszych konkretnych działaniach będziemy dalej informować.

Instruktorzy Systema Poland, Systema Mazovia.