Zapraszamy na pierwsze otwarte warsztaty systemy w sezonie 2021/2022
Prowadzący Instruktorzy Systema Mazovia-Poland / IAMAI/:


Termin: 25.09. 2021r. (sobota) w godz. 9.00 – 13:00

Miejsce: Zielonka k/Warszawa, ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 11 (sala treningowa „Marcel)

Koszt: 150 zł
Wpłata zadatku 100 zł do 24.09.2020 na konto:
Konto: 03 1140 2004 0000 3102 4853 2011
Tytułem: warsztaty I

UWAGA !!!!

Ze względu na panującą sytuację ograniczona liczba miejsc. Konieczna rezerwacja i potwierdzenie przed wpłatą czy są jeszcze wolne miejsca do 24/09/2021 r.
(SMS na tel. 739098871, e- mail: [email protected])
Informacje: Marek t. 739098871

Planowane warsztaty w 2021 roku:
25 wrzesień
16 październik
13 listopad
11 grudnia

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19, informujemy, o następujących zasadach obwiązujących na naszych zajęciach
1. Bezwzględny zakaz obecności osób z objawami chorobowymi (katar, kaszel, gorączka, objawy grypopodobne, gastryczne itp.).
2. Przestrzeganie zasad dotyczących liczby osób, dystansu i innych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
3. Nakaz dezynfekcji rąk, jako warunek wejścia na teren obiektu i uczestnictwa w zajęciach.
4. Wchodzący do obiektu powinien być w stroju do treningu oraz posiadać ochronę zakrywającą nos i usta; w szatni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby jednocześnie (o ile jest to możliwe). Ponadto, każdy uczestnik powinien posiać swój środek do dezynfekcji rąk.
5. Prowadzący zajęcia ma prawo do zakazania wstępu na zajęcia, usunięcia z zajęć, ograniczenia wykonywanych czynności, wskazania miejsca ich wykonywania i udzielania innych wskazówek, dotyczących bezpieczeństwa i zachowania na zajęciach. Uczestników obowiązuje bezdyskusyjne stosowanie się do poleceń prowadzącego zajęcia w tym zakresie.
6. Organizatorzy i prowadzący zajęcia nie odpowiadają za konsekwencje ewentualnych niezgodnych z prawdą oświadczeń osób obecnych na zajęciach.
7. Przebywanie na terenie obiektu i uczestnictwo w zajęciach są dobrowolne i odbywają się na własną odpowiedzialność uczestników.
Wejście na teren obiektu, lub inna forma obecności na zajęciach, jest wyrażeniem zgody i zobowiązaniem do przestrzegania powyższych zasad.

www.systemapoland.pl
www.pasw.pl
www.pasw.waw.pl