Ramowy program warsztatów (cykl 10 spotkań) 2018/19

Dziesięć warsztatów, z których każdy stanowi odrębną tematycznie, niezależną całość, poświęconą jednemu, charakterystycznemu elementowi, w sumie tworząc cykl spotkań, dający w miarę kompletny obraz systemu. Warsztaty są dedykowane wszystkim, którzy, bez względu na wiek, kondycję i doświadczenie w sztukach walki, zamierzają zdobyć podstawy do rozpoczęcia lub systematycznej kontynuacji treningu tego nowoczesnego stylu. Zamierzeniem autorów nie jest prezentacja możliwości ani popisy instruktorskie, tylko rzetelne przekazanie podstaw metodycznych, zasad i praktycznych wskazówek do dalszego (własnego lub zorganizowanego) treningu.

Tematy spotkań:

1.PODSTAWY i POSTAWY : Przedstawienie i opanowanie ćwiczeń zwiększających elastyczność i wprowadza­jących stan rozluźnienia, oraz zadań, których wykonanie prowadzi do intuicyjnego zachowania właściwej pozycji, ułożenia ciała, zachowania centrum, dystansu, wyczucia ruchu i umiejętności intuicyjnego dopasowania własnych reakcji do bodźców zewnętrznych, pod kontrolą oddechu.

2.INTUICJA RUCHU : Ćwiczenia i zadania ukierunkowane na wykorzystanie pożytecznych i eliminowanie niekorzystnych odruchów, w sytuacji zagrożenia, zaskoczenia i stresu, z wykorzysta­niem oddechu, wyczucia mechaniki ciała i przepływu siły. Opanowanie umiejętności kierowania napięciem w celu świadomego jego wykorzystania – zmiany kierunku lub neutralizacji ataku i kontroli atakującego.

3.HARMONIA RÓWNOWAGI : Sposoby kontroli równowagi i środka ciężkości układu napastnik-broniący z wykorzystaniem siły i przestrzeni ataku napastnika do zdominowania go własną dynamiką, energią i wykorzystaniem własnej techniki. Nabywanie umiejętności dostrojenia się do ruchu atakującego, pozwalającej broniącemu się kontrolować działania atakującego przy minimalnym wysiłku.

4.INŻYNIERIA WSTRZĄSU :Opanowanie umiejętności wykorzystywania oddechu, ciągłości i trajektorii ruchu, elastyczności, przenoszenia energii i kontrolowanego napięcia dla wzmocnienia siły i efektów uderzeń, jak też osłabiania ich skutków. Również świadomość miejsca, wrażliwych punktów ciała i świadome wykorzystanie reakcji na uderzenie dla zdobycia przewagi w walce z jednym i wieloma przeciwnikami.

5.STRATEGIA POZORÓW : Kształtowanie umiejętności optymalnego wykorzystania energii w każdej sytuacji, w której zaistnieje potrzeba jej użycia, połączona z umiejętnością wykorzystania każdego położenia, pozycji i sytuacji do wykonania techniki, przejęcia kontroli i obrony. Sposoby odwracania uwagi i zmiany miejsca koncentracji napastnika w celu osłabienia jego przewagi lub zdobycia własnej.

6.ENERGIA PRZESTRZENI : Ćwiczenie świadomości dystansu, miejsca i przestrzeni stwarzanej przez atak napa­stnika, oraz użycie (współdzielenie) tej przestrzeni do wykonania własnej, zgranej w czasie, akcji, pozwalającej na przyjęcie, zmianę kierunku lub neutralizację ataku – na granicy zrównoważonej stabilności atakującego, wykluczającej możliwość jego powtórzenia i wpływ siły ataku na jego skuteczność.

  1. LOGIKA ZRĘCZNOŚCI : Ćwiczenia z bronią, nastawione na kształtowanie koordynacji ciała, właściwego wyczucia dystansu oraz zrozumienie logiki i mechaniki technik, polegających na odebraniu broni lub powstrzymaniu ataku uzbrojonego przeciwnika. Również użycie do obrony przedmiotów nie będących bronią.

8.DYSCYPLINA ZMYSŁÓW : Trening zdolności działania w sytuacjach pozbawienia lub istotnego ograniczenia swobody ruchu, spowodowanego przez przeszkody, trudną pozycję czy unierucho­mienie przez przeciwnika. Opanowanie umiejętności wykorzystywania przeszkód, okoliczności, przenoszenia energii i przekierowania siły napastnika w celu pozbawienia go przewagi, uwolnienia czy przywrócenia własnej swobody ruchu.

9.IMPULSY NATURY : Zajęcia w plenerze jako alternatywa dla codziennej treningowej rutyny. Zamiast poleceń czy podpowiedzi, działanie wymuszają zaaranżowane okoliczności i sytuacje wymagające reakcji, atak jest mniej przewidywalny, a decyzja o rodzaju wykonywanej techniki zależy od konkretnej sytuacji.

10.SYNERGIA ODDECHU : Doskonalenie wykorzystania relaksacji i oddechu do usprawnienia płynności i ciągłości ruchu inicjowanego od miejsca kontaktu, spostrzegawczości, precyzji, dystansu, zgrania w czasie i intuicyjnej elastyczności zastosowań. Biologiczne i umysłowe aspekty treningu w celu uzyskania harmonii i całkowitej kontroli nad ruchem. Podsumowanie cyklu i wymiana doświadczeń.

Miejsce: SP nr: 258 ul. Namysłowska 1, Warszawa
Start godz. 10.00
Termin: raz w miesiącu, szczegóły na fb

Marek Talarek, kontakt: tel.: 739 098 871, e-mail: [email protected]

Kategorie: Szkolenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder