Warsztaty Systemy.

Temat: ,,Intuicja ruchu”.

Zapraszam na drugie warsztaty systemy w sezonie 2020/2021
Prowadzący Instruktorzy Systema Mazovia/ IAMAI/ :
Marek Talarek, Mariusz Fabijański, Paweł Marczykowski, Konrad Irla

Termin: 17.10. 2020r. (sobota) w godz. 9.00 – 13:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 258 przy ul. Namysłowska 1, wejście od Brechta

Koszt: 130 zł

Wpłata zaliczki 70 zł do 15.10.2020r. na konto:
Konto: 47 1140 2004 0000 3702 7678 8965
Tytułem: „warsztaty II”

UWAGA !!!!

Ze względu na panującą sytuację ograniczona liczba miejsc. Konieczna rezerwacja i potwierdzenie przed wpłatą czy są jeszcze wolne miejsca do 15.10.2020 r.
(SMS na tel. 739098871, e- mail: talarek.marek@gmail.com)
Informacje: Marek t.739098871 i Mariusz 507135006

Terminarz warsztatów na 2020 rok:
17 październik ,,intuicja ruchu”
21 listopad ,,harmonia równowagi” prowadzi: Andrej Karafa
12 grudnia ,, inżynieria wstrząsu”
Prosimy o udostępnianie… dziękujemy

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19, informujemy, o następujących zasadach obwiązujących na naszych zajęciach

  1. Bezwzględny zakaz obecności osób z objawami chorobowymi (katar, kaszel, gorączka, objawy grypopodobne, gastryczne itp.).
  2. Przestrzeganie zasad dotyczących liczby osób, dystansu i innych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
  3. Nakaz dezynfekcji rąk, jako warunek wejścia na teren obiektu i uczestnictwa w zajęciach.
  4. Wchodzący do obiektu powinien być w stroju do treningu oraz posiadać ochronę zakrywającą nos i usta; w szatni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby jednocześnie (o ile jest to możliwe). Ponadto, każdy uczestnik powinien posiać swój środek do dezynfekcji rąk.
  5. Prowadzący zajęcia ma prawo do zakazania wstępu na zajęcia, usunięcia z zajęć, ograniczenia wykonywanych czynności, wskazania miejsca ich wykonywania i udzielania innych wskazówek, dotyczących bezpieczeństwa i zachowania na zajęciach. Uczestników obowiązuje bezdyskusyjne stosowanie się do poleceń prowadzącego zajęcia w tym zakresie.
  6. Organizatorzy i prowadzący zajęcia nie odpowiadają za konsekwencje ewentualnych niezgodnych z prawdą oświadczeń osób obecnych na zajęciach.
  7. Przebywanie na terenie obiektu i uczestnictwo w zajęciach są dobrowolne i odbywają się na własną odpowiedzialność uczestników.

Wejście na teren obiektu, lub inna forma obecności na zajęciach, jest wyrażeniem zgody i zobowiązaniem do przestrzegania powyższych zasad.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.