Zasady uczestnictwa w zajęciach !!!

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach !!!

 
W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19, informujemy, o następujących zasadach obwiązujących na naszych zajęciach
 
1. Bezwzględny zakaz obecności osób z objawami chorobowymi (katar, kaszel, gorączka, objawy grypopodobne, gastryczne itp.).
 
2. Przestrzeganie zasad dotyczących liczby osób, dystansu i innych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 
3. Nakaz dezynfekcji rąk, jako warunek wejścia na teren obiektu i uczestnictwa w zajęciach.
 
4. Wchodzący do obiektu powinien być w stroju do treningu oraz posiadać ochronę zakrywającą nos i usta; w szatni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby  jednocześnie (o ile jest to możliwe). Ponadto, każdy uczestnik powinien posiać swój środek do dezynfekcji rąk oraz własny sprzęt treningowy (rękawice, kije i inne).
 
5. Prowadzący zajęcia ma prawo do zakazania wstępu na zajęcia, usunięcia z zajęć, ograniczenia wykonywanych czynności, wskazania miejsca ich wykonywania i udzielania innych wskazówek, dotyczących bezpieczeństwa i zachowania na zajęciach. 
 
6. Uczestników obowiązuje bezdyskusyjne stosowanie się do poleceń prowadzącego zajęcia w tym zakresie.
 
6. Organizatorzy i prowadzący zajęcia nie odpowiadają za konsekwencje ewentualnych niezgodnych z prawdą oświadczeń osób obecnych na zajęciach.
 
7. Przebywanie na terenie obiektu i uczestnictwo w zajęciach są dobrowolne i odbywają się na własną odpowiedzialność uczestników.
 
Wejście na teren obiektu, lub inna forma obecności na zajęciach, jest wyrażeniem zgody i zobowiązaniem do przestrzegania powyższych zasad. 

O nas

Sistema to rosyjski system walki stworzony na potrzeby wojska, jednostek specjalnych, agentów ochrony najwyższego szczebla itd. Rosyjskie źródła utrzymują, iż Sistema ma swoje korzenie w tradycji, kulturze i folklorze Rosji oraz jej krajów peryferyjnych, jednak do tezy tej, należy się odnosić ze zdrową rezerwą.

Dziedziną mającą główny wpływ na rozwój teorii systemy była biomechanika ruchu człowieka, a zwłaszcza Teoria Zręczności Bernsztajna....