Cykl szkoleń z Systemy

Ramowy program warsztatów (cykl 10 spotkań) 2018/19 Dziesięć warsztatów, z których każdy stanowi odrębną tematycznie, niezależną całość, poświęconą jednemu, charakterystycznemu elementowi, w sumie tworząc cykl spotkań, dający w miarę kompletny obraz systemu. Warsztaty są dedykowane wszystkim, którzy, bez względu na wiek, kondycję i doświadczenie w sztukach walki, zamierzają zdobyć podstawy Więcej…

Kurs Instruktora Systema

Celem KURSU INSTRUKTORA SYSTEMY będzie uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie rosyjskiego systemu walki SYSTEMA zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora placówkę kształcenia ustawicznego PESWIO (na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego Więcej…

Zapisy na zajęcia trwają!

Zapraszamy do naszych grup: Warszawa Praga Pł.:SP nr 258, ul. Namysłowska 1, tel. 739 098 871, e-mail: talarek.marek@gmail.com (start: 1 września) Zielonka k/Warszawy: ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 11, sala treningowa „MARCEL”, tel. 507 135 006, e-mail: mfabijan@wp.pl (start: 7 września) Ząbki: Strzelnica Mex Shooting Range & Club, ul. Księdza Ignacego Więcej…

Zasady uczestnictwa w zajęciach (COVID-19)

Zasady uczestnictwa w zajęciach !!! W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19, informujemy, o następujących zasadach obwiązujących na naszych zajęciach Bezwzględny zakaz obecności osób z objawami chorobowymi (katar, kaszel, gorączka, objawy grypopodobne, gastryczne itp.). Przestrzeganie zasad dotyczących liczby osób, dystansu i innych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Nakaz Więcej…

SYSTEMA POLAND jako znak towarowy

Informujemy, że „Systema Poland” stała się znakiem towarowym chronionym Prawem. Wszystkie formaloności z wiązane z korzystaniem i wykorzystaniem nazwy, znaku należy potwierdzić zgodą od właściela zanku.  W sparawach formalnych prosimy o kontakt z: Marek Talarek, kontakt: tel. 739 098 871, e-mail: talarek.marek@gmail.com